Hoofd- / Rehabilitatie

Neemt het leger een strafblad in 2018?

Veel jongens zijn geïnteresseerd in de vraag of veroordeelde burgers naar het leger worden gebracht. Er moet meteen worden gezegd dat er veel juridische nuances zijn in het antwoord op deze vraag. Als je ze niet begrijpt, begrijp dan niet wat voor soort relaties mensen met een strafblad hadden met het militaire registratie- en rekruteringskantoor.

Sommige jongens geloven dat je zelfs een voorwaardelijke straf kunt krijgen om niet in het leger te gaan. We waarschuwen dat gegevens uit strafregisters gedurende het hele leven van een burger in staatsdatabases worden opgeslagen en dat het onmogelijk is om deze gegevens te wissen, dit zal in veel organisaties een einde maken aan het werk, maar ook in verantwoordelijke posities. En je moet nog steeds naar het leger, eronder.

Andere mensen zijn geïnteresseerd in contractdiensten, maar hun biografie bevat een strafblad. Veroordeelden veroordeelde burgers om te contracteren? Dit is ook de moeite waard om een ​​paar woorden te zeggen. Laten we het in detail begrijpen, laten we beginnen met de definitie.

Wat betekent "strafregister"?

Laten we eerst begrijpen wat het betekent om een ​​strafblad te hebben. Uit het zelfde woord is het duidelijk dat het proces eerst zal plaatsvinden. En iemand krijgt een rechtbank nadat wetshandhavingsinstanties over voldoende materiaal en bewijs beschikken dat een burger de wet heeft overtreden. Op zijn beurt kan een burger de rechter het bewijs leveren van zijn onschuld.

Objectief beoordelen van de argumenten van elke partij, moet de rechtbank beslissen (een van de twee dingen) - de burger is schuldig of onschuldig. Een eerdere veroordeling is de status van een burger als de rechtbank heeft besloten dat de persoon schuldig was (pleegde een strafbaar feit) en werd veroordeeld. Straf kan een voorwaardelijke gevangenisstraf zijn (bijvoorbeeld voor degenen die besluiten zich terug te trekken uit het leger).

Dienstplichtigen met een strafblad

Omdat het niet triest is, maar vandaag zijn er geen zeldzame gevallen waarin jonge jongens tot 27 jaar oud een strafblad hebben. Aangezien de leeftijd van 18 tot en met 26 jaar inclusief is "dienstplicht", beschrijft de wetgeving de eigenaardigheden van de dienstplicht door veroordeelde jonge mannen. We bestuderen de federale wet 'over militaire plichten en militaire dienst'. Dus in artikel 23 van de wet wordt duidelijk gesteld dat jonge mannen niet in aanmerking komen voor een dienstplicht:

 • Veroordeling in de vorm van verplicht werk, correctionele arbeid, beperking van vrijheid, arrestatie of gevangenisstraf.
 • Geen veroordeling of openstaande veroordeling voor een misdaad.
 • Ten aanzien waarvan een onderzoek wordt ingesteld, of een vooronderzoek of een strafzaak waarvoor naar de rechter wordt verwezen.

Wanneer wordt het strafregister beschouwd als geannuleerd?

Een burger moet de straf voltooien tot het einde en daarna een bepaalde tijd daarna de wet niet overtreden - dit zijn de voorwaarden voor de terugbetaling van een strafblad. De tijd van de zogenaamde proefperiode hangt af van hoe ernstig het misdrijf door de persoon is begaan.

Dus een eerdere veroordeling wordt beschouwd als geannuleerd na de volgende tijd:

 • voor mensen met een voorwaardelijke straf aan het einde van deze periode;
 • als de straf geen gevangenisstraf is, wordt een proeftijd van 1 jaar vastgesteld;
 • na een gevangenisstraf voor enkele en matig ernstige misdaden - 3 jaar;
 • zwaar - 6 jaar;
 • Burgers die gevangen zitten als gevolg van het plegen van een bijzonder zware misdaad moeten 8 jaar wachten totdat de veroordeling is betaald.

Laten we een voorbeeld geven. Een jongeman van 18 jaar oud werd veroordeeld en voor een periode van 3 jaar naar een kolonie gestuurd voor een misdrijf van matige ernst. Na de vrijlating van de jonge man was 21 jaar oud. Vanaf dit moment begint het een proefperiode van 3 jaar (bepaald door de ernst van het misdrijf). Dus als een jongeman niet betrokken is bij misdrijven in deze 3 jaar, dan zal de vorige veroordeling na deze tijd als geannuleerd worden beschouwd. Op dit punt zal de jongeman 24 jaar oud zijn - dit is de ontwerpleeftijd, respectievelijk, in de volgende oproep is hij verplicht om te verschijnen in het militaire registratie- en rekruteringskantoor om een ​​medisch onderzoek te ondergaan en een beslissing te nemen over dienstplicht, vrijlating van dienst of uitstel.

Nog een voorbeeld. Als de burger na het verstrijken van de proeftijd na een gevangenisstraf bijvoorbeeld 27 jaar of ouder is geworden. Deze leeftijd is niet rechtsgeldig. In dit geval komt een burger naar het militaire rekruteringskantoor, slaagt voor een medisch onderzoek en ontvangt een militair ID, ongeacht de beslissing van de artsen (en categorie van geschiktheid voor militaire dienst).

In welk geval is het verwijderen van een strafblad?

U kunt een eerdere veroordeling vóór de vervaldatum verwijderen. Dit kan gebeuren na het verzoek van de veroordeelde aan de rechtbank. In het geval van goed gedrag van een burger kan de rechtbank zijn verzoek aanvaarden, een speciaal gerechtelijk document afgeven. Dit fenomeen komt uiterst zelden voor.

Ook als een amnestie wordt uitgesproken, als een burger onder zijn actie valt, zal ook een strafblad volgen.

Een andere optie die in de wetgeving wordt beschreven, is een pardon, wat ook een onwaarschijnlijk resultaat is voor een veroordeelde. Bevoegdheden van gratie zijn bij de hoogste ambtenaar van de staat.

Dienst onder contract met een strafregister

Tegenwoordig besluiten burgers van Rusland steeds vaker en op verschillende leeftijden om hun leven te koppelen aan de militaire dienst en om te dienen onder het contract. Voor kandidaten met een strafregister legt de federale wet speciale vereisten op. Deel 5 van artikel 34 van de federale wet zegt: een contract inzake militaire dienst kan niet worden gesloten met burgers die een gevangenisstraf hebben uitgezeten. Ook wordt het contract niet gesloten op alle hierboven genoemde gronden voor dienstplichtigen (openlijke veroordeling en anderen).

om samen te vatten

De vraag of veroordeelde jonge mannen worden opgeroepen voor het leger is voor veel jongens interessant. Uit het voorgaande concluderen we dat de beperkingen echt komen, maar voor een bepaalde tijd. Neemt het leger een strafblad op? Nee, totdat de veroordeling niet is gewist of gewist.

Neemt het leger scoliose aan in 2018?

Het probleem van een slechte houding bij kinderen en adolescenten is een veel voorkomend verschijnsel in onze tijd. Volgens de definitie is scoliose elke kromming van de wervelkolom, dat wil zeggen een afwijking van een bepaalde norm. Tegenwoordig hebben bijna alle jonge mannen vergelijkbare afwijkingen, in verband waarmee de kinderen tegen het einde van de school beginnen te leren of ze met scoliose naar het leger gaan? Het is echter onmogelijk om ondubbelzinnig deze vraag te beantwoorden - het is noodzakelijk om te begrijpen welke soorten scoliose zijn, en hoe deze worden bepaald door artsen.

Velen hebben gehoord dat er sprake is van zogenaamde graden van de ziekte bij scoliose: de begingraad is de eerste, dan is de ernstiger vorm de tweede en zo verder om de ernst te vergroten. De mate van scoliose waarbij een jonge man ziek is, wordt bepaald door de arts, en hij doet dit door röntgenstralen van de wervelkolom te onderzoeken, waarbij de zogenaamde maximale afbuigingshoek geometrisch wordt bepaald. Afhankelijk van deze indicator wordt de ernst van de ziekte bepaald. In verband met de recente wijzigingen in de wet op de dienstplicht, laten we ons afvragen of zij in 2018 het leger opnemen met scoliose van 2 graden, 1 graad en andere soorten houdingsstoornissen.

Gaan ze naar het leger met scoliose van 1 graad?

Artsen noemen dit type scoliose vaak een schending van de houding - een kleine afwijking van de norm, met een hoek van 1 tot 10 graden. Ideaal correcte stekels bestaan ​​praktisch niet. Deze afwijking wordt gediagnosticeerd bij 98% van de jonge mannen van de militaire leeftijd. Het is belangrijk om te begrijpen dat de medische raad van het militaire registratie- en rekruteringskantoor niet de gezondheid van de tekenaar onderzoekt, maar een "onderzoek" uitvoert. Als de dienstplichtige zelf de artsen van de commissie geen beelden van de wervelkolom verstrekt, waarop de deviatiehoek wordt bepaald, evenals een uittreksel uit de medische kaart met een vaste diagnose en geschiedenis, dan wordt in de meeste gevallen de bewoording vermeld - "er zijn geen wervelkie- ren". Echter, volgens de wet, met de eerste graad van scoliose die ze naar het leger brengen, maar niet alle troepen, bijvoorbeeld, zullen geen speciale troepen en andere elite-eenheden opnemen.

Het is uitermate belangrijk om te begrijpen dat bij geometrisch bepalen van de krommingshoek een fout van 2, 3 of 4 graden mogelijk is. Dit is zeer kritisch in deze situatie, omdat sommige artsen de hoek van 11 graden als 9 graden kunnen bepalen, en dit zal betekenen dat de verkeerde diagnose wordt gesteld - de eerste graad in plaats van de tweede, waaruit bevrijding van het leger mogelijk is. Onze organisatie biedt hulp bij het uitvoeren van een onafhankelijk medisch onderzoek voor draftees - ervaren artsen zullen röntgenfoto's maken en de afwijkingshoek correct bepalen, en ook alles documenteren dat moet worden ingediend bij het militaire registratie- en aanwervingsbureau. Oproep, we werken in heel Rusland. We kwamen erachter of ze het leger opnemen met scoliose van 1 graad, laten we de tweede behandelen.

Is het leger met scoliose 2 graden?

Scoliose van de tweede graad is ook een veel voorkomende ziekte: na het nemen van de foto's wordt deze diagnose gesteld door 40% van de tekenaars tijdens een onderzoek door een arts die ervaring heeft met het onderzoeken van tekenaars en de relevante wetgeving kent. Scoliose van 2 graden komt overeen met de hoek van de afwijking in de wervelkolom van 11 tot 25 graden.

De tweede graad van deze spinale ziekte is anders, omdat de jongeman zich misschien niet eens bewust is van de aanwezigheid van scoliose (het gebeurt bij een afwijkingshoek van 11-17 graden), en kan ook pijn, zwakte en andere symptomen ervaren. Met deze functie wordt rekening gehouden en met regelgevende documenten over de dienstplicht. Laten we uitzoeken of we het leger opnemen met scoliose van 2 graden en welke voorwaarden nodig zijn om vrijstelling van de dienstplicht te krijgen.

Hier zou in 2 gevallen moeten worden verdeeld.

 1. Hoek van kromming 11-17 graden en geen klachten. In dit geval wordt de rekruut erkend als geschikt voor service met enkele beperkingen - ze zullen dienen in andere troepen dan elite.
 2. Elke hoek van afwijking van de norm, die overeenkomt met de tweede graad van scoliose (11-25 graden) en de aanwezigheid van regelmatige klachten in de geschiedenis van de ziekte in het afgelopen jaar. In dit geval is de jongeman vrijgesteld van de dienstplicht.

Dus, het antwoord op de vraag of ze het leger opnemen met scoliose van 2 graden is "niet afgelegd" als er klachten zijn opgenomen in medische dossiers. Klachten moeten regelmatig zijn, eenmaal per 2-3 maanden gedurende de laatste 1-2 jaar. De meeste kinderen met tweedegraads scoliose klagen over de volgende symptomen: het optreden van pijn in de wervelkolom na enige tijd in een rechtopstaande positie, een afname van de normale mobiliteit (bijvoorbeeld het onvermogen om het hoofd naar rechts of naar links te draaien), gevoelloosheid van de ledematen, spierzwakte en andere.

Het is belangrijk! Regelgevingsdocumenten beschreven een aantal klachten die niet significant zijn. Dergelijke symptomen worden gelijkgesteld aan de afwezigheid van klachten, die in het geval van een afbuighoek van maximaal 17 graden inclusief de geschiktheid voor militaire dienst betekent. We geven een lijst met minder belangrijke symptomen.

 • Pijn in de rug na 5-6 uur staan ​​of zitten. Het is uitermate belangrijk dat de tijd waarna de pijnlijke gewaarwordingen verschijnen wordt vastgelegd in de geschiedenis van de ziekte en minder dan 5 uur is, anders zal deze manifestatie van pijn als onbeduidend worden beschouwd, en met scoliose van de tweede graad zal de tekenaar in het leger worden opgenomen.
 • Het verminderen van de amplitude van beweging in elk deel van de wervelkolom van minder dan 20% - is ook geen significante schending van de functie van de wervelkolom met scoliose. Als het medische certificaat een bewegingsbeperking van 21% registreert, is het al een overtreding van de functie en geeft het aanleiding tot vrijstelling van de dienstplicht in geval van scoliose van 2 graden.
 • Het verminderen van de gevoeligheid van het gebied waarvoor één zenuw verantwoordelijk is, evenals het verminderen van de spierkracht van één zone terwijl de mogelijkheid van beweging behouden blijft. Om dergelijke symptomen te verklaren, moeten gevoeligheidsstoornissen in verschillende delen van het lichaam worden geregistreerd, of een volledig verlies van gevoeligheid op elk gebied, in dit geval zullen ze geen graad 2 scoliose nemen.

Zoals u kunt zien, kan het verschil van 1% van invloed zijn op het al dan niet opnemen van een rekruut in het leger met scoliose. Een gewone arts in de kliniek zal veel van deze symptomen niet oplossen, omdat hij geen arts is van militaire medische expertise - hij weet niet welke symptomen de geschiktheid van de jongeman voor het leger beïnvloeden. En als alle noodzakelijke symptomen, de diagnose van graad 2 scoliose en de afwijkingshoek niet duidelijk worden aangegeven in de casusgeschiedenis, erkent de medische raad het dienstplichtige gezond, en dit is legaal, aangezien de verplichting om medische documenten in te dienen op de dienstplichtige ligt.

Vanwege het feit dat de ziekte wijdverspreid is, overtreden artsen bij de militaire registratie en het dienstregelingsbureau soms de voorschriften - ze herkennen de in het plaatje gedefinieerde hoek niet; Er kan wel eens gezegd worden dat de klachten van de rekruut niet serieus zijn, enz. Het is allemaal illegaal om het te verdragen en het leger in te gaan, ondanks de wettelijke basis voor bevrijding van het leger is het zeker niet de moeite waard! Illegale acties van artsen moeten in beroep worden genomen. U kunt contact met ons opnemen om een ​​beroep te regelen (rubriek Contactpersonen).

Is het leger met scoliose van 3 graden?

Scoliose van 3 graden komt overeen met de hoek van de afwijking in de wervelkolom van 26 tot 50 graden. Dit is een ernstige graad van de ziekte, in de regel is een dergelijke kromming zichtbaar voor het blote oog. Mensen die aan deze ziekte lijden weten het zeker. Het is onwaarschijnlijk dat de rekruut "per ongeluk" tijdens het onderzoek 3 graden scoliose onthulde.

Graad 3 scoliose veroorzaakt veel symptomen die onverenigbaar zijn met militaire dienst, en daarom is het antwoord op de vraag of mensen in het leger worden opgenomen met scoliose graad 3 een duidelijk "nee", niet genomen. Dergelijke rekruten zijn vrijgesteld van de call-up op basis van de resultaten van de medische raad en kort daarna krijgen ze een militaire gezondheidskaart.

Is het leger met scoliose 4 graden?

Nog ernstiger scoliose - de vierde - deze diagnose wordt gesteld door een arts als de hellingshoek van de normale positie in het beeld van de wervelkolom 50 of meer graden bereikt. Met zo'n graad van scoliose in het leger niet nemen. Deze ziekte is vrij zeldzaam.

Wat is het resultaat?

Zoals je kunt zien, wordt vrijstelling van het leger verleend aan rekruten met scoliose van 2 graden en meer ernstige vormen van deze diagnose. Maar dit gebeurt alleen als alle symptomen correct zijn vastgelegd op de medische kaart, evenals de juiste afbuighoek in de wervelkolom, zoals bepaald door röntgenstraling.

Meer dan 40% van de rekruten hebben deze vorm van scoliose, maar in de meeste "controversiële gevallen", wanneer de documentatie verkeerd is ingelijst, worden dergelijke kinderen als geschikt beschouwd. Om te voorkomen dat dit gebeurt, of als de rekruut al geschikt is verklaard, kunt u contact met ons opnemen voor juridische bijstand. Onze specialisten zullen een onderzoek organiseren, zullen u helpen om de documenten correct uit te voeren, zullen de onwettige beslissingen van het ontwerpbord aanvechten en zullen de ontvangst van een militair ticket strikt op basis van de federale wetgeving bewerkstelligen. Bel, meld je aan voor een gratis consult.

Heeft het leger met tatoeages in 2018?

Misschien is de kwestie van de tatoeages de meest voorkomende kwestie van fitness voor het leger na de kwestie van de aanwezigheid van platte voeten. Velen hebben van vrienden gehoord: ik heb tatoeages op mijn armen, ze zullen me niet naar het leger brengen, enzovoort. Om de voorwaarde te begrijpen waaronder de aanwezigheid van tatoeages invloed heeft op de mogelijkheid om vrijstelling van de dienstplicht te verkrijgen, is het noodzakelijk om te begrijpen wat de basis is voor vrijstelling van de dienst.

Naast administratieve en enkele andere redenen, zoals het uitstel van het leger bij de geboorte van een kind, is een van de belangrijkste redenen om vrijlating te verkrijgen de gezondheidstoestand van de tekenaar. Als het om bovenstaande redenen voldoende is om een ​​vastgesteld pakket documenten in te dienen en dit voor te leggen aan het ontwerpbord, dan is met een gezondheidsonderzoek alles veel ernstiger. Een belangrijk deel van de gebouwen van militaire registratie- en rekruteringskantoren zijn de kantoren van artsen die jonge mannen onderzoeken tijdens concept-evenementen.

De procedure voor het onderzoeken van artsen is streng gereguleerd, er is een document ontwikkeld - een ziekteschema in 2018, waarin alle ziekten die niet in het leger worden opgenomen worden beschreven of worden uitgesteld. Elke arts onderzoekt de rekruut volgens zijn specialisatie, vraagt ​​of de jongere eventuele diagnoses heeft gesteld en certificaten van hun aanwezigheid. Als er geen certificaten zijn en er geen duidelijke ziektes worden ontdekt tijdens het onderzoek, wordt de jonge man als fit beschouwd.

Hier ligt het belangrijkste punt, dat bepaalt of ze met tatoeages naar het leger gaan, namelijk dat de medische raad op het militaire kantoor de laatste fase is waarin besloten wordt of de jongeman zal gaan dienen of niet. Dus, is een tatoeage een ziekte en geeft hij het recht om niet naar het leger te gaan?

Tatoeage - een ziekte of niet? Standpunt van het militaire ontwerpbord

Zoals hierboven vermeld, zijn de activiteiten van artsen in de medische raad streng gereguleerd en kan er geen sprake zijn van een privéstandpunt met betrekking tot tatoeages. Programma van ziekten - een officieel regelgevingsdocument - bevat geen informatie over tatoeages, daarom is een tatoeage geen ziekte, dus met tatoeages die in het leger worden opgenomen.

Velen hebben echter gehoord dat als er veel tatoeages zijn, dat als ze een bepaald percentage van de huid bedekken, er een tatoeage op het gezicht, de handen, de nek, de handen en andere huidgebieden is, uitzonderingen zijn mogelijk, en neem met dergelijke tatoeages het leger niet. Is dat zo? Het antwoord op deze uitspraken is nog steeds "nee" - dergelijke regelgevingsdocumenten bevatten geen voorwaarden, er zijn geen methoden om het percentage huiddekking met tatoeages te meten, enzovoort.

Opgemerkt moet worden dat er een praktijk is waarbij niettemin jonge mannen met bepaalde tatoeages zijn vrijgesteld van de dienstplicht, en ze zijn niet naar het leger gebracht. Hierover verder.

Legervrijstelling met tatoeages in 2018

Dienstplichtigen in het militaire ambt worden met name door een psychiater onderzocht. De conclusie van deze specialist, in de regel, maakt na een gesprek met een jonge man. De arts stelt willekeurige vragen, ook op basis van het gedrag en het uiterlijk van de rekruut. In dit geval kan de aanwezigheid van speciale tekens in de vorm van tatoeages op zijn gezicht, vingers, handen de aandacht van een psychiater trekken en kan hij de jongeman naar een onderzoek van de geestelijke gezondheidstoestand sturen. Maar hier is het vermeldenswaard dat dergelijke instructies niet voorkomen in de documenten die het beroep regelen. Een arts kan tatoeages niet opmerken of er aandacht aan schenken, en voor een andere arts is tatoeages misschien niet iets 'speciaal'.

Tegenwoordig zijn tatoeages niet langer een "schokkend" fenomeen, veel jongeren maken ze voor zichzelf. Bepaalde kerels maken natuurlijk een tatoeage op het gezicht of een volledige dekking van een deel van het lichaam met een tatoeage, bijvoorbeeld een hand. Dergelijke gevallen zijn veel kleiner, maar elk jaar wordt het nog steeds meer en meer. Volgens statistieken heeft 98,4% van de mensen met tatoeages geen afwijkingen in de geestelijke gezondheid, dus het is dwaas om te verwachten dat ze zich niet bij het leger zullen voegen met tatoeages. Als ze naar een psyche-onderzoek worden gestuurd, zullen professionele artsen ondubbelzinnig de aanwezigheid van een psychische aandoening kunnen bepalen, ze zullen er niet in slagen om te misleiden, en het simuleren van de ziekte is een direct teken van het ontwijken van het leger - een strafbaar feit strafbaar - tot 2 jaar gevangenisstraf en een grote financiële boete.

Andere redenen voor vrijstelling en opschorting

Onze jarenlange praktijk van het assisteren van dienstplichtigen laat zien dat de meerderheid van de dienstplichtigen ziekten heeft die ze niet met het leger nemen. Volgens de officiële statistieken van de oproep ontving 76,7% van de jonge mannen in 2018 uit gezondheidsoverwegingen uitstel of een militaire kaart. Aangezien het militaire registratie- en registratiekantoor de gezondheid van de jongeman niet volledig bestudeert, maar alleen de verstrekte informatie onderzoekt, hebben van de 23,3% van de kinderen die als in aanmerking komend worden beschouwd, ook potentiële ziektes waarmee een militair ID wordt uitgegeven.

Nu weet je of je het leger met tatoeages moet nemen. Onze organisatie organiseert onafhankelijke gezondheidsonderzoeken van draftees in heel Rusland. We bieden ook juridische ondersteuning tijdens de passage van de medische raad op het militaire kantoor. Bel, adviseer gratis.

Zal het leger op proef worden genomen?

De militaire dienst in de strijdkrachten en andere troepen is de verantwoordelijkheid van de burgers van de Russische Federatie. De plicht om het vaderland te beschermen is verankerd in de basiswet van de staat. De dienstplicht wordt tweemaal per jaar gehouden: in het voor- en najaar.

Vóór de start van de conceptcampagne zijn veel jongeren geïnteresseerd in de kwestie van uitstel of volledige afschaffing van de dienstplicht, in het bijzonder: worden ze met een voorwaardelijke straf naar het leger gebracht. Dat betekent dat de term 'voorwaardelijke termijn' en de voorwaarden voor werving worden besproken in dit artikel.

Wat betekent de term 'voorwaardelijke term'?

Een persoon die een onrechtmatige daad heeft gepleegd, is in de regel onderworpen aan de toepassing van een zekere mate van straf. Dit is echter niet altijd het geval. Er is een lijst van de gronden die in de wet zijn vastgelegd, volgens welke een persoon kan worden vrijgesteld van de uitvoering van de straf. Als deze wet respectievelijk onder het begrip 'misdaad' valt, zijn de redenen voor vrijstelling van straf opgenomen in het Wetboek van Strafrecht van de Russische Federatie.

Allereerst bepaalt de rechter of het gepleegde feit een strafbaar feit is. Als een persoon schuldig wordt bevonden door een rechterlijke uitspraak, wordt hij verantwoordelijk gehouden en moet een passende straf op hem worden toegepast. De rechter heeft in dit stadium enkele alternatieven.

Het speciale deel van het Wetboek van Strafrecht bevat voor elke strafbare handeling een zekere mate van straf. Strafartikelen voorzien in alternatieve soorten sancties, evenals verschillende voorwaarden voor de uitvoering van zinnen. In de besluitvormingsfase houdt de rechter rekening met alle omstandigheden van de zaak die de verantwoordelijkheid van de verdachte verzachten of verergeren. De rechter heeft het recht om de optie van proeftijd te kiezen - dit is wanneer in plaats van het feitelijk dienen van de straf (gevangenisstraf) een proeftijd wordt vastgesteld. Gedurende deze periode moet de veroordeelde door zijn positieve gedrag laten zien dat correctie mogelijk is zonder de zin daadwerkelijk te dienen.

Het toewijzen van een voorwaardelijke straf is niet altijd mogelijk. Het Wetboek van Strafrecht definieert duidelijk de gevallen waarin een rechter het recht heeft om een ​​echte straf te vervangen door een voorwaardelijke straf. Gedurende de hele proefperiode staat de veroordeelde onder de strikte controle van de bevoegde instantie, in wiens bevel hem extra verantwoordelijkheden kunnen worden opgelegd om deze te corrigeren. Als de veroordeelde de bevelen niet naleeft en de voorwaarden van de proeftijd overtreedt, of opnieuw onwettige daden pleegt, wordt de voorwaardelijke straf vervangen door de daadwerkelijke uitvoering van de straf.

Als de veroordeelde door zijn gedrag heeft bewezen dat hij de weg van correctie is ingeslagen, of de proefperiode is verstreken, dan worden alle beperkende maatregelen van hem verwijderd en zijn veroordeling geannuleerd. Tot nu toe heeft de dader de status "veroordeeld" met alle negatieve gevolgen van dien.

Gevolgen van reclassering

Ondanks het feit dat de veroordeelde zich niet in de instellingen van vrijheidsbeperking bevindt, zijn zijn rechten zeer beperkt. Het kan ook een extra boete worden opgelegd in de vorm van beperkingen op de uitoefening van een bepaalde activiteit.

De rechter kan de volgende aanvullende verplichtingen toewijzen:

 • een verbod op het bijwonen van massale culturele evenementen en andere specifieke plaatsen;
 • de onmogelijkheid om ontslag te nemen, de woonplaats wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de toezichthoudende autoriteit;
 • zoeken naar werk of afstuderen;
 • ondergaan verplichte behandeling, etc.


Onderbreekt een voorwaardelijke veroordeling de dienstplicht?

Om deze vraag te beantwoorden, moet verwezen worden naar de federale wet "Dienst militaire dienstplicht". Het bevat alle gronden waarop burgers kunnen worden vrijgesteld van de dienstplicht. Artikel 23 identificeert personen die niet in aanmerking komen. Deze omvatten:

 • Personen die niet zijn veroordeeld of die geen veroordeling voor de onrechtmatige daad hebben geschrapt;
 • personen die worden onderzocht of berecht;
 • personen die een vonnis uitspreken bij een rechterlijke beslissing (de uitzondering zijn sancties in de vorm van boetes en ontneming van het recht om bepaalde functies te bekleden).

Het leger neemt geen proeftijd, omdat dergelijke personen niet de mogelijkheid hebben om echte service te verlenen. Met een voorwaardelijke veroordeling vervullen personen een aantal verplichtingen die onverenigbaar zijn met de uitvoering van militaire taken. Deze taken omvatten verplichte gemeenschapsdienst, die moet worden uitgevoerd in de tijd vrij van werk of tijd.

Nadat de proeftijd (voorwaardelijke termijn) verstrijkt, wordt de veroordeling geannuleerd of verwijderd vóór de vastgestelde periode (voor het positieve gedrag van de veroordeelde). Dit betekent dat de veroordeling is geannuleerd en daarmee zijn alle juridische gevolgen ervan geëlimineerd. Dienovereenkomstig wordt een dergelijke burger opnieuw een dienstplichtige en wordt hij na een voorwaardelijke termijn in het algemeen aan het leger overhandigd, tenzij er andere contra-indicaties zijn die de uitvoering van de militaire dienst belemmeren.

Na de verwijdering of aflossing van een veroordeling kan een voormalige veroordeelde met een voorwaardelijke straf onder de herfst- of voorjaarstrek vallen. De diensttijd in het leger in 2018 is 12 maanden.

Neemt het leger een strafblad op?

Gepubliceerd door de Military Medical College 25/09/2018

In overeenstemming met de grondwet is de dienst in de gelederen van de strijdkrachten de directe verantwoordelijkheid van elke volwassen jeugd. Het antwoord op de vraag "Zijn ze met een strafblad in het leger opgenomen" is geïnteresseerd in mensen die problemen hebben met de wet. Voor een duidelijk antwoord moet u de kenmerken van een dergelijke oproep kennen.

Wat betekent "strafregister"?

Als een persoon de wet overtreedt, gaat hij naar de rechter na bewijs van wetshandhavingsinstanties. Een burger heeft het recht om de feiten van zijn onschuld te brengen. De rechtbank beoordeelt objectief de argumenten van elke partij en neemt een beslissing. Overtuiging - de status van een persoon in een situatie waarin de rechter hem schuldig vindt. De straf hiervoor is voorwaardelijk of gevangenisstraf.

In een paspoort wordt een strafblad geplaatst in het geval dat een burger schuldig wordt bevonden aan het plegen van een misdaad van een crimineel type.

Rekruteren met een strafregister

Helaas zijn er nu vaak jonge mannen onder de 27 jaar die een strafblad hebben. Aangezien de leeftijd van 18 tot 26 jaar dienstplicht is, schrijft de wet de kenmerken voor van de aantrekkingskracht van deze jongens. Artikel 23 van de federale wet "inzake militaire plichten" bepaalt dat jonge burgers die:

 • dienen hun zinnen in de vorm van correctionele arbeid, gevangenisstraf;
 • een uitstekende veroordeling hebben voor een misdaad;
 • worden onderzocht.

Tegen dergelijke personen kan geen beroep worden aangetekend.

Ernst van straf of misdaad heeft geen invloed op de mogelijkheid van service. Als het onderzoek voorbij is en de zaak door de rechtbank wordt behandeld, is het op dit moment ook niet toegestaan ​​de jongeman het leger in te bellen.

Eigenaardigheden van de wetgeving

Als burgers van de militaire leeftijd worden onderzocht, of hun zaken voor de rechter worden gebracht, is het beroep onmogelijk - alle inspanningen van het militaire registratie- en rekruteringskantoor zullen tevergeefs zijn en zullen door de wet worden gedwarsboomd. Veroordeling en arrestatie blijven onverenigbare concepten. Personen die gearresteerd zijn, kunnen niet worden opgeroepen voor betekening tot ze een procedurele beslissing nemen met betrekking tot hen.

Gaan ze met platte voeten naar het leger?

In afwachting van het einde van de school maken jonge rekruten zich zorgen over de vraag of ze hen met platte voeten naar het leger brengen. De wetgeving van de Russische Federatie bevat criteria voor de geschiktheid van jongeren voor militaire dienst. Vrijstelling van het leger is toegestaan ​​als er geldige redenen zijn die worden ondersteund door een gekwalificeerd medisch certificaat.

Gevolgen van de platte voet

De voetboog voert dempingsfuncties uit tijdens het lopen, hardlopen, helpt om het evenwicht te bewaren, fysieke inspanning te behouden. Aangeboren of verworven flatfoot gaat gepaard met significante veranderingen in het gehele bewegingsapparaat. De ziekte vordert onvermijdelijk, heeft ernstige gevolgen en complicaties die de militaire dienst belemmeren:

 • ernstige pijn in de onderste ledematen tijdens het lopen;
 • ongemakkelijke gang, slechte houding, scoliose;
 • het ontstaan ​​van contracturen (plexus) van de tenen;
 • waaiervormige divergentie van de middenvoetbeenderen;
 • afvlakking van de voet, bultjes, eelt, likdoorns;
 • exostosen (spinosale osteochondrale groei);
 • artrose, osteochondrose, osteoartrose.

Flatfoot in een verwaarloosde vorm gaat gepaard met degeneratieve veranderingen in het bot- en kraakbeenweefsel en wordt een bron van gewrichts- en spierpijn. Blijf in het leger en de bijbehorende verhoogde fysieke activiteit draagt ​​bij aan de progressie van de ziekte. Om onomkeerbare veranderingen te voorkomen, is het belangrijk om de aandoening correct te diagnosticeren en de geschiktheid van de jongeman voor militaire dienst objectief te beoordelen.

Fitnesscategorieën

Als er tekenen van vervorming van de voetboog worden gedetecteerd in de vroege kinderjaren, moeten deze worden opgenomen in de medische vragenlijst. Symptomen van progressie van de platte voet, de methoden die worden gebruikt om de ziekte te behandelen, de effectiviteit ervan worden ook weerspiegeld in het document. Opgeslagen gegevens vergemakkelijken de doorgang van medische onderzoeken in het leger. Op basis van de beschikbare informatie en eigen waarnemingen, geeft de medische raad advies over categorieën van fitheid voor het leger:

Of ze nu naar het leger gaan met een tatoeage op het gezicht en lichaam: het antwoord van de advocaat

De vraag of het leger met tatoeages moet worden ingenomen, is geïnteresseerd in de meerderheid van de jonge mannen. Vanwege onervarenheid versieren jonge mensen het lichaam met lichaamstekenen en vreemde symbolen, in de hoop dat ze de dienstplicht kunnen ontwijken. Het definitieve vonnis in deze zaak wordt gemaakt door de medische raad van het militaire registratie- en aanwervingsbureau. Het zijn de artsen die beslissen of een man geschikt is voor service. Is de aanwezigheid van een tatoeage een psychische stoornis en geeft dit aanleiding om een ​​legervlucht te vermijden?

Tatoeages: een afwijking of een eerbetoon aan mode?

De moderne jeugdcultuur vraagt ​​om het stijlvol en modieus inrichten van het lichaam met permanente afbeeldingen. Bijna alle beroemde muzikanten en acteurs hebben tatoeages die trots anderen laten zien. Jonge mensen, die naar steile rappers kijken, neigen ernaar hen te imiteren. Ze zijn ervan overtuigd dat een dergelijk beeld de aandacht van het andere geslacht zal trekken en hun een heel andere status zal geven. Helaas vergeten jongens dat showbusiness en het gewone leven twee verschillende dingen zijn. In het eerste geval is een tatoeage een manier om aandacht te trekken en veel geld te verdienen. In het tweede geval is het een stigma voor het leven, dat veel onnodige problemen kan veroorzaken.

Artsen in het militaire registratie- en rekruteringskantoor hebben een strikt gereguleerde lijst van ziekten die aanleiding geven om een ​​dienstplichtige dienst in het leger te weigeren. Het officiële document bevat geen informatie over tatoeages, reden te geloven dat het leger met een foto gewoon te nemen. Het enige voorbehoud: in een persoonlijke kwestie, zal de aanwezigheid van een tatoeage worden ingevoerd in de kolom "Speciale functies" en het juiste teken plaatsen. Hoe hard de toekomstige soldaat zijn dienstplicht ook zal vermijden, een tatoeage zal hem hierbij uiteraard niet helpen. Hetzelfde geldt voor piercing of scarification.

Dat is in ieder geval het geval in Rusland. In de VS bijvoorbeeld, rekruteren ze in geen geval mannen met tekeningen op hun gezicht, nek en hoofd. Sinds 2014 worden tatoeages onder de knie ook als onaanvaardbaar beschouwd. In China werden tot 2011 rokers, getatoeëerde en met littekens bedekte draftees geweigerd. Nu zijn de verboden verzacht: je kunt in het leger dienen voor die jonge mannen die zwakke littekens hebben door hun oren te prikken, en de tatoeage op een prominente plaats is niet groter dan 2 cm. In Kazachstan en Oekraïne wordt ook rekening gehouden met de weigering van dienstplichtigen met draagbare ontwerpen.

In Rusland, maar ook in de rest van de wereld, zijn er gevallen waarin een tatoeage niet alleen een obstakel voor militaire dienst kan worden, maar ook de rest van je leven kan verstoren.

Medisch onderzoek

In de praktijk kan de aanwezigheid van een tatoeage als een psychische stoornis worden beschouwd. De arts doet een soortgelijke conclusie als de tatoeage 70-90% van het lichaam inneemt of obscene, occulte, racistische symboliek bevat. Het karakteristieke beeld op het gezicht is ook een reden om de neuropsychiatrische inrichting te plezieren. Het gedrag en de adequaatheid van een jonge man die opgerold wordt in het leger, tijdens een gesprek met een arts, wordt in aanmerking genomen. Als een psychiater op het militaire kantoor vermoedens heeft over de toestand van de geestelijke gezondheid van een dienstplichtige, zal hij hem naar een specialist in de IPA sturen.

Wanneer de diagnose wordt bevestigd, is de jongeman vrijgesteld van militaire dienst en wordt hij gedurende 5 jaar geregistreerd bij de apotheek. Daarna zal hij worden gedwongen tot behandeling en het bijbehorende kenmerk van de ziekte, die de rest van zijn leven in gevaar zal brengen. Een dergelijke wens om dienstplicht te vermijden, leidt vervolgens tot problemen bij het vinden van werk, het verkrijgen van een paspoort en een rijbewijs.

Als de rekruut tijdens de passage van de medische raad de psychiater misleidde en de diagnose niet werd bevestigd in het psychiatrisch ziekenhuis, is dit een teken van ontduiking door het leger. Het simuleren van een ziekte is een strafbaar feit dat kan leiden tot een hoge boete of een gevangenisstraf tot 2 jaar.

Tatoeage en psychiatrie

Je kunt uitzoeken of een huidpatroon een afwijking is van de norm, in een gesprek met een patiënt. Tijdens de sessie evalueert de specialist de afbeelding aan de hand van de volgende criteria:

 • de groep waartoe de tatoeage behoort (behorend tot een bepaald beroep of een bepaalde gemeenschap);
 • het aantal lichaamstekeningen, hun vorm en grootte;
 • de semantische lading van de compositie (waarom de patiënt precies koos en wat hij aan anderen wilde overbrengen).

Artsen hebben bewezen dat een persoon die van top tot teen is bedekt met tatoeages een moreel onstabiele persoon is met een wankele psyche. Over welke beelden de aanwezigheid van een ernstige ziekte duiden, zeggen de nieuwste onderzoekswetenschappers. 44,6% van de patiënten met psychische stoornissen had foto's van wilde agressieve dieren, koude armen, wrede scènes. 14,4% koos voor vrijheidslievende symbolen of protesten die protest bevatten.

Bug werk

Volgens de statistieken heeft 98,4% van de mensen met tatoeages geen mentale afwijkingen, dus de meeste eigenaren van draagbare tekeningen worden naar het leger gebracht. Zelfs een grootschalige compositie over de gehele achterkant zal geen basis worden voor vrijstelling van service. Pogingen om het medisch onderzoek te misleiden zijn meestal een fiasco: professionele experts berekenen simulators onmiddellijk met behulp van eenvoudige tests en toonaangevende vragen.

Legerdienst is een belangrijke periode in het leven van elke man. Hoe collega's deze of gene tatoeage behandelen is onbekend. Soms is de reactie onvoorspelbaar: de soldaten van de laatste dag zijn onderworpen aan beledigingen en vernederingen. Studies tonen aan dat de helft van de jongeren in een meer volwassen leeftijd de fouten van de jeugd betreurt in de vorm van een lichaamspatroon. Dit levert veel problemen op, niet alleen in het leger, maar ook in het latere leven. Een persoon kan niet langer rekenen op werken in een prestigieus bedrijf of in een overheidsdienst. Vanwege de grote tatoeages die niet verborgen kunnen worden, weigeren ze om te worden ingezet als kantoormanager, makelaar of tandarts.

Maar je kunt ook een uitweg uit deze situatie vinden. Moderne geneeskunde biedt laser verwijdering van het huidbeeld. Deze procedure is pijnloos en relatief snel. Om een ​​middelgrote tatoeage te verwijderen, heb je 7-10 sessies nodig.

Er is ook een chemisch-mechanische methode, bij gebruik van het apparaat om de bovenste laag van de huid te verwijderen, evenals de verwijdering van het patroon samen met de huid. Beide opties zijn pijnlijk en laten littekens voor het leven achter. Daarom, voordat je je lichaam op deze manier decoreert, denk na over de gevolgen.

Gaan ze naar binnen

Het hoofd van de juridische afdeling van de Assistance Service voor draftes.

Deskundige in medisch en militair recht.

Tel. 8 800-333-53-63

Strafregister en militaire dienst

Als je een uitstekend strafregister hebt, kun je het leger tijdelijk vergeten. Artikel 3 van artikel 23 van de wet op de militaire plicht bepaalt dat burgers die:

 • het dienen van straffen voor een strafbaar feit;
 • ze hebben geen veroordeling of openlijke veroordeling;
 • worden onderzocht op het moment van de oproep.

Met andere woorden, het militaire dienstregelingskantoor zal niet in staat zijn om een ​​veroordeelde tot het leger te roepen. Het doet er niet toe of een persoon een straf uitdeelt: kleine diefstal, verkoop van drugs of diefstal. De burgers wiens schuld ten tijde van de dienstplicht in de rechtszaal wordt bewezen, zullen niet worden opgeroepen. Zelfs als een burger vrijwillig naar het militaire rekruteringskantoor komt, kunnen officieren van het militaire commissariaat hem geen dagvaarding voor verzending sturen.

Gaan ze met een voorwaardelijke veroordeling naar het leger?

De wet "Dienst militaire dienst en militaire dienst" geeft een ondubbelzinnig antwoord op de vraag: wordt het na een voorwaardelijke straf aan het leger overgedragen? Volgens de normatieve handeling, zelfs als een burger niet "in hechtenis zit" in plaatsen van vrijheidsbeneming, maar een voorwaardelijke straf heeft, is werving onmogelijk. Maar men mag zijn rechten niet misbruiken en de wet overtreden om de dienstplicht te ontduiken, aangezien de vrijlating uit de dienstplicht alleen duurt tot de vorige veroordeling niet is uitgedoofd.

Gaan ze na een voorwaardelijke veroordeling naar het leger? Zodra het strafregister is terugbetaald, kan het militaire commissariaat een dienstplichtige naar de dienst sturen. Na het einde van de "toestand", is de jongeman verplicht om binnen twee weken in het militaire registratie- en aanwervingsbureau en register te verschijnen - voor deze categorie burgers wordt de verklaring het hele jaar door uitgevoerd. Tijdens de conceptcampagne moet een jongeman een dagvaarding ontvangen voor een medisch onderzoek.

Geannuleerde veroordeling en leger

De meest wanhopige rekruten overwegen een strafblad te krijgen als een van de manieren om de dienstplicht te omzeilen, maar vanuit praktisch oogpunt is deze methode niet effectief. Volgens de wet "On Military Duty and Military Service" werden gestruikelde rekruten in het leger gerekruteerd. Onmiddellijk na de verwijdering of aflossing van een strafregister, moet het militaire dienstregistratiebureau een burger sturen om zich in het luchtruim op te stellen en, als de gezondheidstoestand van de man bevredigend is, hem een ​​dagvaarding voor verzending geven.

Er zijn ook gevallen waarin militaire commissariaten draften met een crimineel verleden "vergeten", maar meestal is de dagvaarding niet bedoeld voor mensen die ernstige misdaden hebben gepleegd, of voor recidivisten. Medewerkers van militaire registratie- en rekruteringskantoren zijn geneigd te geloven dat dergelijke rekruten hun collega's ongunstig kunnen beïnvloeden en de discipline van het leger kunnen verstoren. Officieren van het militaire registratie- en rekruteringskantoor zijn loyaler aan dienstplichtigen met een geannuleerde veroordeling voor kleinere misdaden. Zulke burgers worden gerekruteerd in het leger op dezelfde manier als andere dienstplichtigen. Het militaire registratie- en rekruteringskantoor bepaalt het type troepen waarnaar ze worden gestuurd volgens de categorie van geschiktheid van rekruten, hun opleiding en professionele vaardigheden. Het is onjuist te geloven dat de aanwezigheid van een strafregister noodzakelijkerwijs zal leiden tot de technische en bouwtroepen - er zijn praktisch geen beperkingen op de keuze. De enige uitzondering waarbij troepen niet met een strafblad naar de aria worden gebracht, is de elitetroepen, de kans om erin te komen is laag, zelfs voor draftes met een "schone" biografie.

Neemt het leger een strafblad op?

De vraag "Kan een man die is veroordeeld voor een misdrijf, worden opgeroepen voor militaire dienst?" Interessant veel jonge mensen die de wet hebben overtreden. Sommige jonge mensen die geen strafrechtelijke aanklacht hebben, maar degenen die niet in het leger willen dienen, stellen ook deze vraag. Om een ​​antwoord op deze vraag te krijgen, moet u rekening houden met verschillende nuances met betrekking tot de wetgeving over dit onderwerp. In dit artikel zullen we bekijken of een enkele veroordeling een man de mogelijkheid kan ontnemen om in het leger te dienen, evenals voorbeelden waarin een strafblad de militaire dienst niet beïnvloedt, overweeg of mensen met een eerdere veroordeling onder contract kunnen dienen.

Wie is er bevrijd van het leger?

De wet voorziet in de mogelijkheid om burgers die verwant zijn aan strafbare feiten als volgt aan te werven. Volgens artikel 23 lid 3 van de wet inzake militaire plichten zijn burgers vrijgesteld van militaire dienstplicht en dienstplicht:

 • het dienen van straffen voor een strafbaar feit;
 • een strafblad hebben, dat is uitstekend;
 • tijdens de oproep onderzocht.

Met 'veroordeling' verwijst het artikel naar een periode in het leven van een burger toen hij door een rechtbank werd veroordeeld voor een misdrijf en een vonnis van gevangenisstraf en andere soorten strafrechtelijke straffen op hem werd toegepast.

Het militaire registratie- en dienstregelingskantoor kan dus geen mensen in het leger roepen die momenteel betrokken zijn bij een strafbaar feit en optreden als een beschuldigde of schuldige partij, maar alleen nadat de persoon straf heeft ontvangen en "tijd besteedt" voor de vastgestelde termijn.

Het feit dat het militaire registratie- en aanwervingsbureau dergelijke burgers niet zal oproepen, betekent niet dat je er zelf naartoe kunt komen en de wens uit te drukken om lid te worden van de strijdkrachten van Rusland, aangezien de informatie over de rekruut wordt gecontroleerd. En wanneer blijkt dat de persoon de straf niet heeft gediend, zal hem de oproep worden ontzegd.

Als de veroordeling "voorwaardelijk" is

Onder de wet "Op militaire dienst en militaire dienst" kunt u een duidelijk antwoord krijgen op de vraag of u na een voorwaardelijke straf bent aangeworven in het leger. Op grond van deze wet, zelfs als een persoon een voorwaardelijke straf heeft en zijn straf niet dient in de gevangenis, kan hij ook niet in het leger worden opgenomen.

Maar dit betekent niet dat mensen die niet in het leger willen dienen een klein misdrijf kunnen plegen, een "voorwaarde" kunnen krijgen en daardoor "rondhangen van het leger". Omdat de wet pogingen verhindert om militaire taken van burgers te omzeilen. Voorwaardelijke voorwaarden zijn meestal kort, en de oproep in Rusland is van 18 tot 27 jaar oud, en het uitstel van de dienst wordt alleen toegepast totdat het strafregister is betaald. Bovendien ontneemt zelfs een voorwaardelijke straf een burger vele voordelen, bijvoorbeeld:

 • werkgelegenheid voor fatsoenlijk werk;
 • het onvermogen om leidinggevende posities te bekleden;
 • het onvermogen om in financiële instellingen, kinderopvanginstellingen te werken;
 • het is onmogelijk om openbare en officiële functies te bekleden;
 • verlies van respect in de samenleving;
 • en andere.

Gaan ze naar het leger na de 'toestand' en 'vrijlating'?

Het antwoord op deze vraag is niet altijd duidelijk, het hangt allemaal af van hoe ernstig de misdaad is gepleegd en van de leiding van het plaatselijke militaire dienstregistratiebureau. Volgens de wet kan een persoon met een afgelaste veroordeling in het leger worden opgeroepen, maar soms "vergeet" het schetsenbord over dergelijke rekruten. Dit gebeurt wanneer werknemers van het militaire dienstregelingsbureau erop vertrouwen dat het vinden van een criminele persoonlijkheid die de wet ernstig heeft geschonden niet in het voordeel van de rest van de rekruten is.

Als de jongeman zelf het leger wil binnengaan, maar geen dagvaarding ontvangt, kan hij het aanwervingsbureau 2 weken na de beëindiging van de voorwaardelijke straf voor de dienstplicht verzoeken. Twee weken na de voltooiing van de voorwaarde is elke burger verplicht zich te registreren bij het militaire registratie- en meldingskantoor. Als een burger tijdens de ontwerpperiode een medisch onderzoek slaagt, zal hij worden toegelaten tot de rangen van de strijdkrachten.

Als een jongeman onder een contract wil dienen, moet hij ook een strafblad doven om deze kans te krijgen. De enige beperking die een dergelijke burger in de dienst kan hebben, is dat deze zeker niet bij elitetroepen terecht zullen komen, zelfs rekruten met goede karakterisering gaan daar vaak niet heen. In het algemeen kan een burger die een strafblad heeft, naar elke tak van het leger worden gestuurd, en niet zo veel mensen geloven dat dit alleen in de engineering- en bouwteams het geval is.

Terugbetaling en intrekking van het strafregister

Om te begrijpen op welk moment je je in het leger kunt inschrijven nadat je je tijd hebt doorgebracht in gevangenissen, moet je begrijpen wat als een veroordeling wordt beschouwd.

Een eerdere veroordeling wordt als geannuleerd beschouwd als deze wordt doorgegeven:

 • De volledige periode die is toegewezen aan de voorwaardelijke termijn;
 • Een jaar na het dienen van een lichtere straf;
 • 3 jaar na zijn vrijlating voor misdaden van kleine en middelgrote zwaartekracht;
 • 6 jaar na het voltooien van de straf voor een ernstig misdrijf;
 • 8 jaar na het uitzitten van de straf voor het plegen van een bijzonder ernstig misdrijf.

Of ze nu naar het leger gaan met een tatoeage op het gezicht en lichaam: het antwoord van de advocaat

De vraag of het leger met tatoeages moet worden ingenomen, is geïnteresseerd in de meerderheid van de jonge mannen. Vanwege onervarenheid versieren jonge mensen het lichaam met lichaamstekenen en vreemde symbolen, in de hoop dat ze de dienstplicht kunnen ontwijken. Het definitieve vonnis in deze zaak wordt gemaakt door de medische raad van het militaire registratie- en aanwervingsbureau. Het zijn de artsen die beslissen of een man geschikt is voor service. Is de aanwezigheid van een tatoeage een psychische stoornis en geeft dit aanleiding om een ​​legervlucht te vermijden?

Tatoeages: een afwijking of een eerbetoon aan mode?

De moderne jeugdcultuur vraagt ​​om het stijlvol en modieus inrichten van het lichaam met permanente afbeeldingen. Bijna alle beroemde muzikanten en acteurs hebben tatoeages die trots anderen laten zien. Jonge mensen, die naar steile rappers kijken, neigen ernaar hen te imiteren. Ze zijn ervan overtuigd dat een dergelijk beeld de aandacht van het andere geslacht zal trekken en hun een heel andere status zal geven. Helaas vergeten jongens dat showbusiness en het gewone leven twee verschillende dingen zijn. In het eerste geval is een tatoeage een manier om aandacht te trekken en veel geld te verdienen. In het tweede geval is het een stigma voor het leven, dat veel onnodige problemen kan veroorzaken.

Artsen in het militaire registratie- en rekruteringskantoor hebben een strikt gereguleerde lijst van ziekten die aanleiding geven om een ​​dienstplichtige dienst in het leger te weigeren. Het officiële document bevat geen informatie over tatoeages, reden te geloven dat het leger met een foto gewoon te nemen. Het enige voorbehoud: in een persoonlijke kwestie, zal de aanwezigheid van een tatoeage worden ingevoerd in de kolom "Speciale functies" en het juiste teken plaatsen. Hoe hard de toekomstige soldaat zijn dienstplicht ook zal vermijden, een tatoeage zal hem hierbij uiteraard niet helpen. Hetzelfde geldt voor piercing of scarification.

Dat is in ieder geval het geval in Rusland. In de VS bijvoorbeeld, rekruteren ze in geen geval mannen met tekeningen op hun gezicht, nek en hoofd. Sinds 2014 worden tatoeages onder de knie ook als onaanvaardbaar beschouwd. In China werden tot 2011 rokers, getatoeëerde en met littekens bedekte draftees geweigerd. Nu zijn de verboden verzacht: je kunt in het leger dienen voor die jonge mannen die zwakke littekens hebben door hun oren te prikken, en de tatoeage op een prominente plaats is niet groter dan 2 cm. In Kazachstan en Oekraïne wordt ook rekening gehouden met de weigering van dienstplichtigen met draagbare ontwerpen.

In Rusland, maar ook in de rest van de wereld, zijn er gevallen waarin een tatoeage niet alleen een obstakel voor militaire dienst kan worden, maar ook de rest van je leven kan verstoren.

Medisch onderzoek

In de praktijk kan de aanwezigheid van een tatoeage als een psychische stoornis worden beschouwd. De arts doet een soortgelijke conclusie als de tatoeage 70-90% van het lichaam inneemt of obscene, occulte, racistische symboliek bevat. Het karakteristieke beeld op het gezicht is ook een reden om de neuropsychiatrische inrichting te plezieren. Het gedrag en de adequaatheid van een jonge man die opgerold wordt in het leger, tijdens een gesprek met een arts, wordt in aanmerking genomen. Als een psychiater op het militaire kantoor vermoedens heeft over de toestand van de geestelijke gezondheid van een dienstplichtige, zal hij hem naar een specialist in de IPA sturen.

Wanneer de diagnose wordt bevestigd, is de jongeman vrijgesteld van militaire dienst en wordt hij gedurende 5 jaar geregistreerd bij de apotheek. Daarna zal hij worden gedwongen tot behandeling en het bijbehorende kenmerk van de ziekte, die de rest van zijn leven in gevaar zal brengen. Een dergelijke wens om dienstplicht te vermijden, leidt vervolgens tot problemen bij het vinden van werk, het verkrijgen van een paspoort en een rijbewijs.

Als de rekruut tijdens de passage van de medische raad de psychiater misleidde en de diagnose niet werd bevestigd in het psychiatrisch ziekenhuis, is dit een teken van ontduiking door het leger. Het simuleren van een ziekte is een strafbaar feit dat kan leiden tot een hoge boete of een gevangenisstraf tot 2 jaar.

Tatoeage en psychiatrie

Je kunt uitzoeken of een huidpatroon een afwijking is van de norm, in een gesprek met een patiënt. Tijdens de sessie evalueert de specialist de afbeelding aan de hand van de volgende criteria:

 • de groep waartoe de tatoeage behoort (behorend tot een bepaald beroep of een bepaalde gemeenschap);
 • het aantal lichaamstekeningen, hun vorm en grootte;
 • de semantische lading van de compositie (waarom de patiënt precies koos en wat hij aan anderen wilde overbrengen).

Artsen hebben bewezen dat een persoon die van top tot teen is bedekt met tatoeages een moreel onstabiele persoon is met een wankele psyche. Over welke beelden de aanwezigheid van een ernstige ziekte duiden, zeggen de nieuwste onderzoekswetenschappers. 44,6% van de patiënten met psychische stoornissen had foto's van wilde agressieve dieren, koude armen, wrede scènes. 14,4% koos voor vrijheidslievende symbolen of protesten die protest bevatten.

Bug werk

Volgens de statistieken heeft 98,4% van de mensen met tatoeages geen mentale afwijkingen, dus de meeste eigenaren van draagbare tekeningen worden naar het leger gebracht. Zelfs een grootschalige compositie over de gehele achterkant zal geen basis worden voor vrijstelling van service. Pogingen om het medisch onderzoek te misleiden zijn meestal een fiasco: professionele experts berekenen simulators onmiddellijk met behulp van eenvoudige tests en toonaangevende vragen.

Legerdienst is een belangrijke periode in het leven van elke man. Hoe collega's deze of gene tatoeage behandelen is onbekend. Soms is de reactie onvoorspelbaar: de soldaten van de laatste dag zijn onderworpen aan beledigingen en vernederingen. Studies tonen aan dat de helft van de jongeren in een meer volwassen leeftijd de fouten van de jeugd betreurt in de vorm van een lichaamspatroon. Dit levert veel problemen op, niet alleen in het leger, maar ook in het latere leven. Een persoon kan niet langer rekenen op werken in een prestigieus bedrijf of in een overheidsdienst. Vanwege de grote tatoeages die niet verborgen kunnen worden, weigeren ze om te worden ingezet als kantoormanager, makelaar of tandarts.

Maar je kunt ook een uitweg uit deze situatie vinden. Moderne geneeskunde biedt laser verwijdering van het huidbeeld. Deze procedure is pijnloos en relatief snel. Om een ​​middelgrote tatoeage te verwijderen, heb je 7-10 sessies nodig.

Er is ook een chemisch-mechanische methode, bij gebruik van het apparaat om de bovenste laag van de huid te verwijderen, evenals de verwijdering van het patroon samen met de huid. Beide opties zijn pijnlijk en laten littekens voor het leven achter. Daarom, voordat je je lichaam op deze manier decoreert, denk na over de gevolgen.